February 19, 2021

Trailing Stop cho AMP và IRONBEAM

Chúng tôi đã thêm tính năng đặt trailing stops trong AMP, IRONBEAM và CQG FCMs khác từ TradingView!

Để thêm lệnh trailing stop trong cửa sổ vào lệnh chính, mở Order panel, chọn Stop Loss, và trong lựa chọn mở ra chọn phần Trailing Stop trong menu thả xuống.

Bạn có thể đặt giá trị giống cách mà tạo các lệnh chờ (theo pips, giá, tiền tệ, và phần trăm).

Vui lòng chú ý đến tính đặc thù của lệnh dừng theo dõi đối với những nhà môi giới này khi đặt lệnh qua nền tảng của chúng tôi. Không giống như các lệnh chờ khác, không thể chỉnh sửa điểm dừng cuối cùng thông qua Panel Đặt lệnh hoặc bằng cách kéo trên biểu đồ.

Chúng tôi luôn muốn nhận được các ý kiến phản hồi và gợi ý của các bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ