December 29, 2020

Trailing Stop trong Forex.com

Bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop với Forex.com khi đang sử dụng TradingView.

Để sử dụng Trailing Stop, mở cửa sổ vào lệnh, chọn Stop Loss. Trailing Stop sẽ hiện ra trong menu thả xuống.

Bạn có thể đặt giá trị theo pip, giá chính xác, phần trăm hoặc tiền bạn muốn mạo hiểm.

Giống như bất kỳ lệnh khác, Trailing Stop có thể được chỉnh sửa trong Bảng lệnh hoặc bằng cách kéo trên biểu đồ.

Bạn cũng có thể thay đổi loại vào lệnh từ Stop Loss sang Trailing Stop, và ngược lại, cho một vị thế.

Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về lệnh Trailing Stop ở đây.

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được các đóng góp, phản hồi của bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn là một thành viên của TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ