September 3, 2020
Chúng tôi vưa cập nhật Quy tắc Chung của mình

Nền tảng của chúng tôi đã và đang không ngừng phát triển và việc sử dụng nó cũng vậy. Các Quy tắc Chung mới cập nhật của chúng tôi phản ánh sự phát triển đó và giúp các thành viên dễ dàng tìm hiểu về các quy tắc của TradingView, các quy định được mong đợi trong các cuộc trò chuyện và chất lượng cần thiết của các ý tưởng hoặc kịch bản đã xuất bản.

Để bắt đầu tìm hiểu, hãy xem trang Quy tắc Chung tại đây, bạn có thể tìm hiểu các điều cơ bản để trở thành người dùng suất sắc. Từ đó, liên kết đến trang Trung tâm Trợ giúp mới của chúng tôi bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết các quy tắc:

Để chống lại spam và “tăng cường” danh tiếng, chúng tôi đã giới thiệu một số biện pháp khác:

  • Một thuật toán danh tiếng mới và công bằng hơn;
  • Giới hạn về số lượng thích và bình luận mà một người có thể đưa ra; và
  • Quy tắc cho phép chúng tôi thực hiện hành động chống lại những người dùng lạm dụng hệ thống danh tiếng hoặc kích hoạt spam.

Vui lòng lưu ý là bạn phải nắm rõ được các Quy tắc Chung này trước khi sử dụng TradingView, vì vậy hãy xem qua các Quy tắc Chung của chúng tôi và đọc thật kỹ.  Điều này sẽ giúp bạn tránh bị kiểm duyệt và sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta trở thành một nơi tốt hơn. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng gửi đến quản trị viên của chúng tôi. Họ sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn.

The fastest way to follow markets

Launch Chart