July 9, 2020
Viết chữ của riêng bạn khi sử dụng công cụ hình chữ nhật

Tại TradingView, chúng tôi luôn cố gắng để hiện thực hóa các ý kiến của các bạn. Nhóm của chúng tôi đã có cập nhật mới để cho phép bạn viết ra khi sử dụng công cụ vẽ khác – Hình chữ nhật. Các ký tự có thể được đặt bên trong và bên ngoài của hình chữ nhật và có thể thay đổi, chỉnh sửa bằng cách đi đến cửa sổ Cài đặt.

 

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được phản hồi đóng góp ý kiến của các bạn để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng.

The fastest way to follow markets

Launch Chart