January 17, 2020
P&F בניית צעד אחד אחורה עבור תרשימי

 .Point & Figure במהלך החודשים האחרונים הצוות שלנו הקשיב לסוחרים המשתמשים בגרפי
.בקשה נפוצה אחת היא הצורך בתהליך בנייה מיוחד של צעד אחד אחורה
!היום, אנו שמחים לומר שהוספנו את זה בשבילך
כדי להשתמש בו, גש אל הגדרות הגרף, בחר סימול, סכום היפוך = 1 והפעל את התכונה החדשה של בניית צעד אחד אחורה

 P&F תכונה כזו היא מרכיב חשוב בשיטת ניתוח הגרפים של וויקוף ומסייעת למפתחי גרפי
.לראות בצורה ברורה יותר דפוסים
כך זה עובד: אם בתהליך של תנועת המחיר, המחיר מתפתח ומשתנה בגודל תיבה אחד (1), ואז שוב מתפתח ומשתנה בגודל תיבה אחת לפחות (2), אז מוצגות דמויות חדשות בטור זהה לתמונה הקודמת (1) עד לטור הבא. כעת, בעזרת תכונת הבנייה של צעד אחד אחורה, ניתן לשלב את איקס ו- 0 לטור אחד

.Point & Figure – אנו מקווים כי המהדורה החדשה הזו מסייעת לכל תרשימי ה
!אנא הודע לנו מה אתה חושב על ידי מתן משוב.  אנחנו תמיד בונים למען הקהילה הפיננסית

,תודה שקראת
TradingView

The fastest way to follow markets

Launch Chart