September 16, 2019

!השרטוט על הגרף כעת קל מתמיד

.כאן ב- טריידינגויו אנו שמים לב למשוב שלך ומיישמים אותו בהתאם
.בהתאם לבקשתך, הוספנו מקש חם שמאפשר לך לעבור בין מצבי מגנט

:אתה יכול להפעיל באופן זמני את תכונת המגנט על ידי ביצוע הצעדים הפשוטים הבאים

בחר בכלי הציור המועדף עליך  –
CTRL/Command החזק והתחל לשרטטט  –

.CTRL/Command אם מצב המגנט פועל, תוכלו לכבות אותו באופן זמני על ידי לחיצה על

.CTRL/Command ניתן גם להפעיל / לכבות את מצב המגנט בעת עריכת שרטוטים על הגרפים על ידי לחיצה על

!תודה שבחרת ב – טריידינגויו והישאר קשוב לעדכונים נוספים