September 18, 2020

הכירו את כלי השרטוט החדש שלנו: נתיב

.מערך כלי השרטוט שלנו גדל כל הזמן, ואנחנו שמחים לומר שהוספנו עוד מוצר חדש
נתיב הוא כלי חדש ומגניב במיוחד שאמור להקל על הביצוע שלך. כדי למצוא אותו, פתח את התפריט של צורות
:גיאומטריות

נתיב הוא שרשרת של קטעים שמסתיימת בחץ, ומאפשרת לך לסמן רצף של מגמות או גל שרירותי בגרף
,שיטת השרטוט זהה לזו של פוליליין – פשוט בחר את נקודת ההתחלה, ואז סמן את הנקודות הבאות
:שיתחברו אוטומטית לקווים. כדי לצאת ממצב השרטוט, עליך רק ללחוץ פעמיים על נקודת הקצה של הנתיב

.אל תשכח שהחץ יכול לסמן את ההתחלה וגם את סוף הנתיב
:באפשרותך לשנות את התצוגה בתפריט הגדרות הכלים או בסרגל הכלים הצף

.אנו אוהבים לשמוע את מחשבותיכם, אז אנא המשיכו לשלוח לנו את המשוב וההצעות שלכם
! TradingView תודה שבחרתם ב

Look first / Then leap

פתח גרף