July 17, 2019

!היכרות עם ברוקר עתידי חדש – Tradovate

ימים מאושרים עבור סוחרים בחוזים עתידיים, ברוקר עתידי שכעת נתמך על ידינו נא הכירו את
Tradovate
כלל ההגדרות הנן פשוטות למדיי, פשוט בצעו את השלבים הבאים
התחבר אל  טריידינגויו
עבור אל דף התרשים ולחץ על לוח המסחר שמתחת לתרשים
:בחר
Tradovate

  והיכנס באמצעות אישורי הכניסה שלך (Tradovate בקר באתר האינטרנט של Tradovate אם עדיין לא נרשמת אליהם)

אתה אמור להיות מסוגל לראות את הכרטיסיות הבאות לאחר התחברות הברוקר שלך: תפקידים, פוזיציות, הוראות, סיכום החשבון & יומן התראות. שים לב שלכרטיס ‘הוראה’ יש כרטיסיית משנה המאפשרת מעבר בין מצבי הוראות שונים

.חשבונות משנה ניתן להחליף בפינה הימנית העליונה של לוח המסחר

.לחץ על שם הברוקר ליד תפריט החשבון כדי לעבור בין ברוקרים שונים

.תוכל לצאת מחשבון הברוקר שלך ולהתאים את אפשרויות התצוגה של החלונית בפינה השמאלית העליונה

:פתיחת כרטיס הזמנה למקום והתאמת ההוראה. ישנן מספר דרכים לעשות זאת

.על ידי לחיצה על לחצן הלוח הצדדי
(על ידי פתיחת לוח קניה-מכירה צף (סוג הוראת מרקט יוצג כברירת מחדל
.על ידי פתיחת תפריט ההקשר של הגרף
.באמצעות הסימן פלוס

כרטיס הזמנה יכול להיות מוצג במצב פאנל צדדי או במצב שיח שיסגור את תיבת הדו-שיח לאחר מיקום הזמנה מוצלח לשמירת שטח מסך. לחץ על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה כדי לשנות את המצבים

.אתה יכול ללמוד עוד על הזמנת כרטיסים כאן וכאן
.אנו מצפים לקבל ממך משוב והצעות לשיפור
TradingView תודה שבחרת
!מסחר שמח

Look first / Then leap

פתח גרף