February 2, 2021
TradingView בטוחה עוד יותר עכשיו

.TradingView אבטחת המשתמשים תמיד הייתה בראש סדר העדיפויות של
.אנו עובדים כל הזמן על שיפור רמות האבטחה של כל רכיבי הפלטפורמה שלנו
חלק מהשיפורים הללו לא ניכרים עבור המשתמשים שלנו מכיוון שהם מופיעים בצורה של ביצועים
.ללא בעיות באתר ושמירה על נתונים אישיים
.לבטוחה יותר TradingView היום אנו רוצים לספר לכם מעט על השיפורים האחרונים ההופכים את

טכנולוגיות עדכניות להגנה על החיבור של
וניתקנו את כל ההצפנות (HTTPS) החל מסוף שנת 2020 תיקנו את החיבור המוגן שלנו
.SSL(A +)  המיושנות והלא בטוחות מהשרתים. המהלך הזה זכה לשבחים באתר הבדיקה

שותפות עם מבקרי האבטחה
אנו בונים קשרי שותפות, הן עם אנשי מקצוע בתחום האבטחה, והן עם האקרים פרילנסרים, כדי למנוע
פריצות אבטחה אפשריות בפלטפורמה. האם אתה איש מקצוע בתחום האבטחה?
.TradingView של  Bug Bounty Program  אם כן, הצטרף לתכנית

סקריפטים מהימנים
.TradingView אנו מתכננים ליישם בהתמדה מדיניות אבטחת תוכן
הוא אמצעי האבטחה שלנו החל משנת 2021 CSP
האוסר על סקריפטים ממקורות שאינם מהימנים. זה יצמצם משמעותית את האפשרות של האקרים לגנוב נתונים או
.לעשות כל דבר שאינו חוקי ופוגע באבטחת חשבונות המשתמשים מבלי שיבחין בכך

הגנת חשבון
.ברצוננו להזכיר לך שההגנה על חשבונך חשובה מאוד, אנא השתמש בסיסמאות חזקות והפעל אימות דו-שלבי
.תוכל למצוא מידע נוסף על אבטחת חשבונות כאן

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף