March 6, 2019

Saya suka menggerakkannya! Menggerakkan carta dalam susun atur!

Berita baik kepada mereka yang menyukai kefleksibelan carta kami. Kami telah menambahkan fungsi yang membolehkan carta digerakkan dalam susun atur carta. Hanya perlu buka menu konteks dan memilih Menggerakkan Carta Ke.