September 10, 2020
Teraz w języku Pine dostępne są tablice

Pine ma teraz możliwość używania tablic do tworzenia niestandardowych zestawów danych. Tablice znacznie rozszerzają możliwości Pine, umożliwiając programistom wypełnianie, zarządzanie i obliczanie jednowymiarowych struktur danych zawierających elementy jednego z następujących typów: float, int, bool lub color.

Na przykład w ten sposób możesz utworzyć tablicę o nazwie levels zawierającą trzy zmiennoprzecinkowe elementy zainicjowane wartością na:

levels = array.new_float(size = 3, initial_value = na)

Tablice obsługują dynamiczne zmiany rozmiaru. Specjalne funkcje umożliwiają wykonywanie różnych przekształceń na tablicach, w tym kopiowanie, sortowanie i wycinanie. Działają na nich również specjalne funkcje matematyczne: array.min(), array.max(), array.stdev(), array.avg(), array.median(), itd.

Poniższy przykład wykorzystuje tablicę do zbudowania zbioru danych zawierającego poziomy cen tylko tych słupków, na których rośnie wolumen. Następnie wykreśla średnią z tych wartości. Tablica używana jest tutaj do implementacji struktury FIFO (first in, first out):

//@version=4 
study("Price Avg Of Increasing Volume Bars", "", true) 
i_levels = input(20,   "Levels") 
i_src    = input(hlc3, "Source") 

// Initialize array of user-selected size with `na` values. 
var levels = array.new_float(i_levels) 

if rising(volume, 1)     
    // Remove the oldest level from the beginning of the array.
    array.shift(levels)

    // Add the new level to the end of the array. 
    array.push(levels, i_src) 

// Calculate the avg of levels in the array, excluding any `na` values. 
level = array.avg(levels)
plot(level, "Level", close > level ? color.lime : color.fuchsia)

Zanim zaczniesz, możesz zapoznać się ze stroną Instrukcji Obsługi Pine dotyczącą tablic. Zobacz również przykłady użycia tablic w skryptach programistów: RicardoSantos oraz Duyck, którzy pomogli nam w testowaniu, za co im serdecznie dziękujemy.

Graph style – 4th Dimension RSI

Function – Multi Dimension Indexer

Function – K-Means Clustering

Function – Linear Regression

Function – Polynomial Regression

Trendlines – JD

Average Pivot Range – JD

Matrix functions – JD

Skrypty te pomagają zrozumieć, w jaki sposób tablice zwiększają możliwości Pine i ułatwiają społeczności TradingView tworzenie bardziej złożonych wskaźników i strategii.

Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja, o którą prosiliście, okaże się przydatna. Przesyłajcie nam swoje opinie i sugestie. Tworzymy TradingView dla Was i uwielbiamy słyszeć, co myślicie o aktualizacjach naszej platformy.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres