January 19, 2021
Chỉ báo Pine Built-in mới — Auto Fib Extension

Auto Fib Extension là một chỉ báo trong Pine mới, dựa trên chỉ báo Auto Fib Retracement và công cụ vẽ Trend-Based Fib Extension.

Fibonacci Extensions là một công cụ cho phép bạn xác định mức giá có thể đạt được sau khi điều chỉnh. Công cụ này dựa trên ba điểm do nhà giao dịch thiết lập: hai điểm đầu tiên xác định đường xu hướng và điểm cuối cùng là mức thoái lui. Với chỉ báo mới, bạn không cần đặt điểm theo cách thủ công, thuật toán sẽ tự động chọn những điểm phù hợp.

Để sử dụng chỉ báo mới, mở tab Chỉ báo và chọn Auto Fib Extension.

Chỉ báo được viết bằng Pine Script và mã nguồn của nó có thể được tìm thấy trong các mẫu và được thay đổi theo cách bạn muốn. Điều này có thể được thực hiện từ Pine Editor: chọn nút Mở, chọn New default built-in script ftừ menu thả xuống và tìm kiếm Auto Fib Extension.

Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ hỗ trợ bạn nhiều trong công việc. Vui lòng tiếp tục gửi đến cho chúng tôi các gợi ý để cải tiến. Chúng tôi luôn muốn xây dựng cộng đồng TradingView cho bạn, và luôn luôn lắng nghe các yêu cầu của bạn để hoàn thiện hơn nữa.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ