December 19, 2019

Depth of Market (Độ sâu của Thị trường) cho TradeStation!

Tin vui cho khách hàng của TradeStation sử dụng TradingView, chúng tôi đã kết nối dữ liệu Cấp độ 2 cho Độ sâu của Thị trường (DOM). Điều này cung cấp thêm nhiều dữ liệu cho người dùng.

Nếu bạn giao dịch trên TradeStation và dữ liệu Level 2 được tích hợp trên tài khoản của bạn, bạn có thể nhìn thấy số lượng lệnh buy và sell tại các khung giá khác nhau. Để bắt đầu, kết nối với nhà môi giới của bạn và mở panel DOM ra: 

 

Nếu tài khoản của bạn chưa có kết nối với dữ liệu Cấp độ 2 thì bạn có thể liên hệ với TradeStation theo link dưới đây:

https://clientcenter.tradestation.com/support/myaccount/change_data.aspx 

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của các bạn về lần cập nhật này. Vui lòng gửi các đề nghị, góp ý của bạn tới chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho các bạn!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ