October 29, 2018

Cải tiến mới trong gắn cờ các mã giao dịch

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi và đề xuất sau lần giới thiệu đầu về gắn cờ các mã giao dịch. Một trong những yêu cầu có số lượng nhiều nhất là thêm nhiều màu hơn. Chúng tôi không bỏ qua mong muốn này và cải thiện chức năng bằng cách thêm 4 màu mới. Bây giờ bạn có thể chọn trong số 5 màu cờ có sẵn.*

stock-screener-search-and-filter-stocks-2018-10-25-19-37-26

  1. Màu được sử dụng lần cuối được bật theo mặc định để thuận tiện. Sử dụng phím tắt Alt (Opt) + Enter để nhanh chóng đánh dấu mã giao dịch bằng màu đã bật.
  2. Mỗi màu tương ứng với một danh sách, có thể được nhìn thấy khi các mã giao dịch được thêm vào (ngoài màu đỏ, chi tiết bên dưới).     

tv1

  1. Cờ đỏ, cũng như danh sách tương ứng, là một phần của gói hỗ trợ cơ bản. Màu này có sẵn cho tất cả người dùng đã đăng ký và danh sách luôn ở đó ngay cả khi không có mã giao dịch nào trong đó.
  2. Mỗi Mã giao dịch chỉ có thể là một phần của một danh sách, do đó bạn không thể có hai mã giao dịch giống nhau trong hai danh sách.
  3. Bạn có thể chuyển qua danh sách trong menu Danh sách theo dõi.
  4. Bạn có thể lọc theo màu trong bộ lọc. Bạn có thể chọn màu bằng cách nhấp vào biểu tượng cờ. tv2
  5. Bạn cũng có thể đặt tên cho danh sách của mình.**
  6. Thay đổi màu cờ trên mã giao dịch hoặc toàn bộ danh sách có thể dễ dàng truy cập thông qua menu.  tv3

 

Việc giới thiệu cập nhật tính năng này là một ví dụ để chứng minh về những Phản hồi  của bạn đã giúp chúng tôi cải thiện TradingView. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật!


* Những người dùng miễn phí chỉ có gói cơ bản với một mầu đỏ. Người dùng Pro/Pro+/Premium thì sẽ có đủ 5 mầu

** Tùy chỉnh và một số chức năng khác liên quan đến Danh sách theo dõi thì chỉ được tích hợp trên tài khoản Pro/Pro+/Premium