January 14, 2020
Phiên bản mới ổn định hơn của Thư viện Biểu đồ và Trading Terminal 1.15

Chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn phiên bản mới ổn định của Thư viện Biểu đồ và Trading Terminal. Chúng tôi đã thêm vào các chỉ báo, các cửa sổ phản hồi tốt hơn cho thiết bị di động, sửa lỗi, và mở rộng API cho việc tạo các công cụ vẽ. Bản cập nhật mới nhất bổ sung thêm chức năng, tăng tốc độ và hiệu suất cho Thư viện biểu đồ và Trạm giao dịch cho các đối tác của chúng tôi. 

Có gì mới trong Thư viện Biểu đồ?

Giao diện người dùng
 • Các chỉ báo phản hồi tương ứng (Vấn đề Github#4247)
  Sử dụng các chỉ báo trên mọi thiết bị, đặc biệt là thiết bị di động!
 • Đã thêm một loại biểu đồ mới gọi là Min-Max (Vấn đề Github#3898)
  Thêm cách mới để hiển thị dữ liệu cho phân tích thị trường!
 • Đa dạng khung giá (Vấn đề Github #3900)
  Nhiều tỷ lệ hơn, có nghĩa là nhiều cách hơn để điều chỉnh phân tích của bạn.
 • Thêm cài đặt Đảo chiều (Vấn đề Github#3376)
  Xoay hướng của biểu đồ giá lộn ngược với cài đặt đảo chiều khung giá.
 • API để quản lý chuỗi chính (Vấn đề Github#4169)
  Bây giờ thậm chí còn có nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh biểu đồ.
 • Thêm cài đặt Nam châm Mạnh (Vấn đề Github #3902)
  Nam châm mạnh làm cho các neo vẽ bám vào các giá trị của biểu đồ bất kể con trỏ cách chúng bao xa.
 • Thêm lựa chọn Thanh Mỏng (Vấn đề Github #3900)
  Tùy chỉnh của các thanh biểu đồ theo ý thích của bạn!
 • Thêm khả năng đặt khoảng thời gian tùy chỉnh (Vấn đề Github #1191)
  Tự do lựa chọn hơn cho biểu đồ và phân tích dữ liệu!

Cải tiến
 • Đã thêm khả năng định dạng hiển thị giá cho các lệnh lớn (Vấn đề Github#4360).
 • Đã thêm một tham số bổ sung mới cho phương thức đặt vùng hiển thị trên dòng thời gian (đặt Hiển thị vùng), xác định giá trị của lề phải theo phần trăm (Vấn đề Github#4512).
 • Đã thêm khả năng áp dụng lề phải mặc định khi áp dụng viền của vùng hiển thị (đặt Hiển thị vùng) (Vấn đề Github#4233).
 • Đã thêm tùy chọn, khi một thanh mới xuất hiện, cho phép biểu đồ thu nhỏ thay vì di chuyển ra ngoài đường viền trái (Vấn đề Github#4188).
 • Đối với các thanh có độ phân giải cao hơn 1D, phương thức getVisibleRange (đặt Hiển thị vùng) hiện trả về khoảng thời gian bắt đầu từ 00.00 (Vấn đề Github#4187).
 • Dữ liệu cập nhật cho các múi giờ được hỗ trợ (Sao Paulo) (Vấn đề Github #4449).
 • Đã thêm khả năng ẩn nhãn trên biểu đồ (Vấn đề Github#4126).
 • Đã thêm khả năng loại bỏ giới hạn về độ giãn tối đa của biểu đồ trên dòng thời gian (Vấn đề Github #4043).
 • Đã sửa lỗi hiển thị thẻ giá cho tất cả các loại tham số đầu vào của biểu đồ (Vấn đề Github  #4042).
 • Đã thêm phương thức để lấy múi giờ của biểu đồ đã chọn (Vấn đề Github#3943).
 • Đã thêm phương thức nhận sự kiện để xóa chỉ báo khỏi biểu đồ (Vấn đề Github#3899).
 • Thay đổi cách các chỉ số tùy chỉnh được load (Vấn đề Github #3563).
 • Đã thêm khả năng làm cho màu nền của biểu đồ trong suốt (Vấn đề Github#3288).
 • Biểu tượng từ cài đặt trình tạo biểu đồ hiện được ghi đè bằng biểu tượng từ biểu đồ đã lưu được tải (Vấn đề Github#2493).
 • Thêm phương thức mới (đặt Hiển thị Vùng) cho vùng giá nhất định trên biểu đồ(Vấn đề Github#1408).
 • Đã thêm khả năng thay đổi chiều cao và thứ tự của các panes bổ sung bằng phương pháp phần mềm (Vấn đề Github#1232).
Chỉ báo

Thêm vào 21 chỉ báo phổ biến để tăng khả năng phân tích kỹ thuật (Vấn đề Github#4170).

Sửa lỗi
 • Đã khắc phục sự cố với chỉ báo di chuyển trong khi thay đổi kích thước biểu đồ  (Vấn đề Github#4456).
 • Đã sửa lỗi lưu, đổi tên và tạo một bản sao của biểu đồ sau khi xóa không gian làm việc đã lưu  (Vấn đề Github #4454) (Vấn đề Github #3878) (Vấn đề Github #3872).
 • Đã sửa lỗi khi tải mẫu đã lưu (Vấn đề Github #4407).
 • Các khoảng thời gian cho các công cụ so sánh và chuỗi chính bây giờ luôn luôn tương ứng (Vấn đề Github #4372).
 • Giờ đây, lượng dữ liệu được tải cho chỉ báo luôn tương ứng với lượng dữ liệu được tải cho chuỗi chính (Vấn đề Github#4366).
 • Đã sửa lỗi chọn phông chữ cho nhãn vị trí trên biểu đồ (Vấn đề Github#4353).
 • Đã sửa lỗi bù chỉ báo trên Thang thời gian trên dữ liệu thời gian thực (Vấn đề Github#4366).
 • Đã trả về khả năng thêm chỉ báo Dung lượng vào khung biểu đồ bổ sung (Vấn đề Github#4198).
 • Đã sửa lỗi hiển thị văn bản cho công cụ vẽ Note (Vấn đề Github#4144).
 • Sửa lỗi đặt Vùng hiển thị và nhận Vùng Hiển thị hoạt động (Vấn đề Github#4110).
 • Đã trả về khả năng thêm một chú giải công cụ cho nhãn lệnh trên biểu đồ (Vấn đề Github#4079).
 • Đã sửa lỗi đóng ngay lập tức của hộp thoại chỉ báo sau khi nhấp (Vấn đề Github#4077).
 • Đã sửa lỗi sử dụng phương thức đặt Vùng Hiển thị trong bố cục đa biểu đồ(Vấn đề Github #4068).
 • Đã sửa lỗi nhập các giá trị số dưới dạng ký hiệu trên biểu đồ (Vấn đề Github #4039).
 • Hộp thoại xác nhận hoạt động sẽ đóng khi cả hai nút của hộp thoại được nhấp (Vấn đề Github #3981).
 • Đã sửa lỗi kết quả của phương thức getAllShapes (Vấn đề Github #3966).
 • Đã sửa lỗi làm việc với phông chữ theo thứ tự và vị trí nhãn (Vấn đề Github #3962).
 • Hộp thoại lưu biểu đồ hiện xuất hiện sau khi xóa biểu đồ đã lưu (Vấn đề Github #3954).
 • Đã sửa lỗi khả năng đặt văn bản thành công cụ vẽ khi tạo thông qua các phương pháp dựa trên phần mềm
  (Vấn đề Github
  #3930).
 • Đã sửa lỗi hiển thị văn bản cho đường Ngang (Vấn đề Github#3918).
 • Đã sửa lỗi cuộn biểu đồ khi nhấp vào Đường xu hướng trong Safari sử dụng trên di động (Vấn đề Github #3871).
 • Cải thiện kiểu nhập chữ TypeScript (Vấn đề Github#3826).
 • Đã sửa lỗi khi khôi phục cài đặt biểu đồ mặc định (Vấn đề Github#3755).
 • Phạm vi thời gian trên biểu đồ được đặt trong hàm tạo thư viện được hiển thị chính xác (Vấn đề Github #3722).
 • Hiển thị ngày cố định cho các thanh có độ phân giải hai giờ (Vấn đề Github#3678).
 • Loại bỏ sự biến mất của các công cụ vẽ từ biểu đồ trên một số độ phân giải (Vấn đề Github#3594).
 • Loại bỏ nhãn chồng lấp trên thang giá khi tùy chọn Không có nhãn chồng chéo được chọn (Vấn đề Github#3513).
 • Đã trả về khả năng thay đổi thứ tự bằng cách kéo nhãn đơn hàng trên biểu đồ (Vấn đề Github #3480).
 • Đã sửa lỗi thay đổi loại biểu đồ khi thay đổi chủ đề màu (Vấn đề Github#3459).
 • Khắc phục cài đặt hiển thị cho Pivot-Points (Vấn đề Github#3441).
 • Đã sửa lỗi phương thức ghi đè các thuộc tính khi tạo công cụ vẽ (Vấn đề Github#3419).
 • Khi thay đổi một mã, các chú giải công cụ cho các Sự kiện được gọi cho mã trước đó trên biểu đồ hiện bị ẩn (Vấn đề Github #3165).
 • Đã khắc phục sự cố hiển thị các công cụ vẽ Dấu hiệu điểm khi tùy chọn vô hiệu hóa được bật (Vấn đề Github #2864).
 • Đã sửa lỗi kích thước cho chú giải công cụ của công cụ vẽ Dự báo(Vấn đề Github#2289).
 • Đã thay đổi hành vi cho menu ngữ cảnh để menu con không chồng lấp các mục menu ngữ cảnh. (Vấn đề Github#2007).

Có gì mới trong Trạm Giao dịch (Trading Terminal)?

Hiển thị người dùng

Thêm tùy chọn bố cục biểu đồ mới trong đa biểu đồ(Vấn đề Github #3629).

Sửa lỗi
 • Sửa lỗi hiển thị độ sâu thị trường (Vấn đề Github#3975).
 • Đã xóa mục menu ngữ cảnh giao dịch cho menu ngữ cảnh của bảng biểu đồ bổ sung (Vấn đề Github #3926).
 • Đã sửa tất cả các loại biểu đồ Nhật Bản (Vấn đề Github#3893).
 • Đã khắc phục sự cố khi cố gắng đóng các vị thế từ biểu đồ trong Trading Terminal (Vấn đề Github #4245).
 • Đã xóa tải các tệp .mp3 không tồn tại trong Trading Terminal (Vấn đề Github #4052).

Cảm ơn bạn đã đọc và hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Hãy cùng theo dõi để nắm được các cập nhật mới nhất của chúng tôi.

Nhóm TradingView.

The fastest way to follow markets

Launch Chart