April 23, 2019

Giới thiệu Thư viện Biểu đồ & Trạm Giao dịch mới ổn định hơn (v 1.14)

Chúng tôi vui mừng thông báo đến các bạn việc phát hành phiên bản mới và ổn định hơn của Thư viện biểu đồ và Trạm Giao dịch. Chúng tôi đã giảm dung lượng của ứng dụng, thêm các công cụ và ngôn ngữ mới cũng như cập nhật nhiều cải tiến và sửa lỗi khác.

Có gì mới trong thư viện biểu đồ?

 • Kích thước tải xuống tối thiểu ban đầu giảm 15% (từ 772kb xuống 672kb).

Các trang Web với biểu đồ của chúng tôi sẽ được tải nhanh hơn bao giờ hết!

 • Hỗ trợ lập chỉ mục ở mức 100 đã được thêm vào thang giá (Vấn đề Github #3391).

Dễ dàng hơn trong việc so sánh các mã giao dịch được chọn với phạm vi giá trị khác nhau!

 • Công cụ mới trong trình vẽ – Đường Dữ liệu (Vấn đề Github #3920).

Sẽ hiển thị thêm thông tin khi được vẽ ra: Khung khá, góc đường, số lượng thanh cùng với khoảng thời gian.

 • Chúng tôi cập nhật thêm nhiều ngôn ngữ mới (Vấn đề Github #3335).

Hỗ trợ thêm các ngôn ngữ semitic (Arabic & Hebrew) viết từ phải sang trái.

 • Chúng tôi đã thêm API cho phép xuất dữ liệu từ biểu đồ (Vấn đề Github #3152).

Thêm nhiều cách để phân tích dữ liệu cho người dùng của bạn!

 • Biểu đồ hiện thị phần trăm thay đổi của thanh (Github issue #2120).

Tất cả các chi tiết quan trọng nay đã được hiển thị cùng một nơi.

 • Số lượng thanh được yêu cầu đã được tăng lên để thực hiện phép tính chính xác hơn (Vấn đề Github #1362).

Các chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định hiện được tính toán một cách chính xác, bất kể số lượng thanh được hiển thị trên biểu đồ.

Một số cải tiến khác:

 • Đã thêm khả năng phóng to dựa trên yêu cầu API (Vấn đề Github #3739).
 • Thêm các sự kiện làm thay đổi thuộc tính của chỉ báo (Vấn đề Github #3736).
 • Thêm giới hạn việc cuộn biểu đồ vào trong khu vực dữ liệu (Vấn đề Github #3597).
 • Phương thức phạm vi hiển thị của biểu đồ hiện trả về dữ liệu trong UTC, bất kể múi giờ được chọn trên biểu đồ (Vấn đề Github #3173).
 • Đã bỏ phương pháp API lỗi thời của TradingView (Vấn đề Github #3162).
 • Thêm thông báo về việc sử dụng không chính xác thông tin mã giao dịch (Vấn đề Github #3329).
 • Thêm múi giờ của Australia, Perth (UTC + 8) (Vấn đề Github #3906).
 • Thêm đường cơ sở phần trăm tại 0% & indexed-to-100 tại 100 (Vấn đề Github #3907).
 • Thêm lựa chọn Chỉ hiện thị giá trị nguồn của biểu đồ cho loại biểu đồ sau – đường, vùng và đường cơ sở (Vấn đề Github #3909).
 • Đã thêm khả năng lưu phạm vi hiển thị của dữ liệu khi thay đổi kích thước biểu đồ (Vấn đề Github #3921).
 • Đã thêm một cải tiến bảo mật quan trọng (Vấn đề Github #3699).

Các vấn đề đã được khắc phục:

 • Khắc phục sự cố với tự động hóa biểu đồ (chuỗi hiển thị tuyến tính) (Vấn đề Github #3908).
 • Sửa lỗi hiển thị thang thời gian khi chuyển từ hàng ngày sang 1 phút (Vấn đề Github #3828)
 • Khôi phục đúng để giá được hiển thị theo phạm vi nhìn thấy (Vấn đề Github #3774).
 • Sửa lỗi không kích hoạt tham số uppercase_instrument_names (Vấn đề Github #3746).
 • Sửa lỗi hiển thị dữ liệu trên một chỉ báo trong bảng điều khiển khi sử dụng widget.save (Vấn đề Github #3623).
 • Sửa lỗi ghi đè màu biểu đồ (Vấn đề Github #3557).
 • Khắc phục sự cố khi sử dụng chỉ báo Pivot Point (Vấn đề Github #3521).
 • Sửa lỗi hiển thị các thanh trên khung thời gian tháng (Vấn đề Github #3510).
 • Khôi phục hoàn trả chính xác cho cài đặt giao diện sau khi khởi động lại (Vấn đề Github #3479).
 • Sửa lỗi gây chuyển hướng bất ngờ (Vấn đề Github #3299).
 • Đã sửa lỗi xóa container trong Vue.js & Angular 5 (Vấn đề Gap  #3297).
 • Khắc phục sự cố tạo khoảng cách giữa biểu đồ và chỉ báo (Vấn đề Github #3246).
 • Đã thêm tùy chọn để lưu cài đặt chủ đề tùy chỉnh khi thay đổi chủ đề (Vấn đề Github #3232).
 • Sửa lỗi hiển thị chuỗi trên biểu đồ (tự động điều chỉnh tỷ lệ sau khi tải mẫu chỉ báo) (Vấn đề Github #3229).
 • Sửa lỗi cập nhật trạng thái thị trường trong khi bắt đầu / kết thúc phiên (Vấn đề Github #3122).
 • Trả về khả năng tắt hiển thị trạng thái thị trường trên biểu đồ (Vấn đề Github #3600).
 • Sửa lỗi hiển thị trình giữ chỗ trong hộp thoại So sánh / Thêm mã giao dịch (Vấn đề Github #2966).
 • Sửa lỗi gây ra phạm vi biểu đồ bị thu lại và làm việc không chính xác (Vấn đề Github #2757).
 • Sửa lỗi thêm danh sách theo dõi mới khi chọn Save As (Vấn đề Github #2654).
 • Sửa lỗi với chỉ báo Parabolic SAR (nhập dữ liệu) (Vấn đề Github #2205).
 • Sửa lỗi khi sử dụng công cụ vẽ trên thiết bị điện thoại Samsung (Vấn đề Github #984).
 • Quá trình tìm thư viện khi truy cập thông qua API được tối ưu để tránh vấn đề khi làm việc với frameworks và iframe (Vấn đề Github #3297).

Có gì cập nhật mới với Trạm Giao dịch?

 • Thêm tính năng áp dụng cho tất cả các nút trong cài đặt (Vấn đề Github #3298).

Nút này cho phép bạn tùy chỉnh bố cục của tất cả biểu đồ chỉ với một cú nhấp chuột!

 • Thêm cờ để cho phép bạn bật / tắt hỗ trợ dừng lệnh (Vấn đề Github #2181).
 • Sửa lỗi yêu cầu mã giao dịch khi sử dụng tên riêng thay vì tickers – Renko, Kagi, Line break, Base line và Point & Figure (Vấn đề Github #3602).
 • Phục hồi hiện thị DOM và trình giao dịch (Vấn đề Github #3312).