October 23, 2019

Thiết kế lại legend biểu đồ mới

Như bạn cũng chú ý, chúng tôi vừa thiết kế lại và thêm các tính năng mới cho biểu đồ của chúng tôi.

Những cập nhật mới như sau:

1. Các nút điều hướng biểu tượng chỉ báo / ticker hiện được hiển thị khi di chuột. Chúng có thể dễ dàng truy cập khi cần và không chiếm nhiều không gian trên biểu đồ của bạn.

Legend buttons on hover

2. Bạn có thể làm gọn gàng biểu đồ và xóa chi tiết chú thích trong vài giây. Chỉ cần nhấp vào nút mũi tên để ẩn tên của tất cả các chỉ số trên biểu đồ.

3. Legend đã từng chiếm rất nhiều không gian trên biểu đồ và loại bỏ cũng khá phức tạp. Hiện tại thì các dòng ngắn hơn và nhỏ gọn hơn. Tên và giá trị chỉ báo không còn chồng chéo biểu đồ.

Để xem tất cả các chi tiết nhãn như trước thì chỉ cần bật phần Wrap Text từ menu (Chuột phải vào legend -> Wrap Text).

Hoặc từ cài đặt biểu đồ (Cài đặt biểu đồ -> Trạng thái đường -> Wrap Text).

 

 

4. Phông nền bán trong suốt cho biểu đồ sẽ làm cho dễ đọc hơn trên phần công cụ vẽ.

Bạn có thể điều chỉnh hiển thị nền của biểu đồ trong phần cài đặt biểu đồ (Cài đặt biểu đồ -> Trạng thái đường -> Nền) nêu cần.

 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn TradingView và chúng tôi luôn chào đón những góp ý của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét một cách nghiêm túc và thực hiện nó. Sẽ có thêm nhiều cập nhật trong thời gian tới!