December 24, 2019
VWAP שיפור

.שיפרנו את אינדיקטור הויאפ על ידי הפיכתו לשמיש למסגרות זמן רבות הכוללות מסגרת יומית, שבועית וחודשית
.זהו צעד גדול בהתפתחות הויאפ

.נזכיר כי האינדיקטור ויאפ מייצג את המחיר הממוצע המשוקלל לנפח והוא מציג את המחיר הממוצע של נכס שמשוקלל לפי נפחו
.המשמעות היא שלרמות המחירים עם יותר נפח יש חשיבות רבה יותר מאשר לרמות המחירים עם פחות נפח
.תוכלו ללמוד עוד על חישוב ויאפ ותכונותיו במרכז התמיכה שלנו

.בעבר, אינדיקטור הויאפ שלנו חושב רק במסגרת זמן תוך יומית, כלומר לפי שעה, דקה או שנייה
.זו הייתה מגבלה ופעלנו לשפר אותה
,הבעיה הייתה שתקופת החישוב של המדד הייתה תואמת לסשן המסחר תוך יומי
.ולא ניתן היה לחשב במרווחי יומי/שבועי/חודשי

.אנו שמחים לבשר כי המגבלות הללו תוקנו
.ניתן להשתמש כעת בויאפ בכל מסגרת זמן: שבוע, חודש, שנה, עשור או מאה
,לדוגמה, אם תבחר חודש כתקופת החישוב
.סכום הערכים מנוסחת הויאפ יצטבר החל מיום המסחר הראשון בכל חודש

.בעתיד נוסיף נתונים חדשים לאינדיקטור הויאפ המובנה בפיין סקריפט

!אנא המשך לשלוח את המשוב וההצעות שלך. תודה שאתה חבר בטריידינגויו

 

The fastest way to follow markets

Launch Chart