March 13, 2020
Pine obsługuje nowo dodane wbudowane funkcje i zmienne dla popularnych wskaźników

Dziś dodajemy 17 nowych funkcji i zmiennych do naszego języka skryptowego Pine, w tym Money Flow Index, Price-Volume Trend i wiele innych. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji poznać Pine, możesz zacząć tutaj. Jeśli znasz już Pine, mamy nadzieję, że spodoba ci się ta aktualizacja! 

NOWE ZMIENNE:

iii (Indeks Intensywności Intraday) — to oparty na wolumenie wskaźnik techniczny, który łączy wolumen i cenę symbolu. Można go użyć do obserwowania jak dzienne maksima i minima zmieniają się wraz z wolumenem w porównaniu z ceną zamknięcia z poprzedniego dnia.

wvad (Zmienna Akumulacja/Dystrybucja Williamsa) — wskaźnik oblicza całkowitą wielkość wolumenu, która pokazuje pęd dla symbolu w danym okresie.

wad (Akumulacja/Dystrybucja Williamsa)  mierzy pozytywną i negatywną presję rynkową. Opiera się ona wyłącznie na danych dotyczących cen. Akumulacja/dystrybucja stanowi sumę dodatnich (akumulacja) i ujemnych (dystrybucja) ruchów cen.

obv (Wskaźnik Równowagi Wolumenu, OBV) — jest technicznym wskaźnikiem dynamiki handlu, który wykorzystuje przepływy wolumenu do przewidywania zmian cen.

pvt  (Trend Ceny i Wolumenu, PVT) — służy do określania kierunku ruchu cen i siły jego zmiany.

nvi (Indeks wolumenu negatywnego, NVI) — to linia łącząca wolumen i cenę, aby graficznie pokazać, w jaki sposób dni o niskim wolumenie wpływają na dynamikę ceny.

pvi (Indeks wolumenu pozytywnego, PVI) — jest wskaźnikiem stosowanym w analizie technicznej, który dostarcza sygnałów do zmian cen opartych na dodatnim wzroście wolumenu handlu.

NOWE FUNKCJE:

cmo (Oscylator Momentum Chande’a, CMO) — oblicza różnicę między sumą ostatnich zysków a sumą ostatnich strat. Następnie dzieli wynik przez sumę wszystkich ruchów cen w tym samym okresie.

mfi (Indeks przepływów pieniężnych, MFI) — jest oscylatorem technicznym, który wykorzystuje cenę i wolumen do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania danego aktywa. Może być również używany do wykrywania dywergencji, które mogą ostrzegać o zmianie trendu w cenie.

bb (Wstęgi Bollingera) — to narzędzie analizy technicznej charakteryzujące się dwoma odchyleniami standardowymi (dodatnim i ujemnym) od prostej średniej kroczącej (SMA) ceny instrumentu. Użytkownik może je dostosować według swoich preferencji.

bbw (Szerokość Wstęg Bollingera) — to wskaźnik analizy technicznej opracowany na podstawie standardowego wskaźnika Wstęgi Bollingera. Szerokość Wstęg Bollingera służy do ilościowego pomiaru szerokości pomiędzy Górną Wstęgą i Dolną Wstęgą. Można go wykorzystać do identyfikacji sygnałów transakcyjnych.

kc (Kanały Keltnera) — wskaźnik techniczny oparty na zmienności, składający się z trzech oddzielnych linii. Środkowa linia to wykładnicza średnia krocząca (EMA) ceny. Górne pasmo jest zazwyczaj ustawione na dwukrotność Average True Range (ATR) powyżej EMA, a dolne pasmo jest zazwyczaj ustawione na taką samą odległość poniżej EMA. Pasma rozszerzają się i kurczą, w miarę jak zmienność (mierzona przez ATR) rozszerza się i kurczy.

kcw (Szerokość Kanałów Keltnera) — oblicza różnicę między górną i dolną linią kanałów Keltnera.

dmi (DMI/ADX) — składa się z trzech wskaźników, które mierzą siłę i kierunek trendu. Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) składa się z trzech linii: ADX (czarna linia), DI+ (zielona linia) i DI- (czerwona linia). Średni indeks ruchu kierunkowego (ADX) pokazuje siłę trendu. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend. Dodatni wskaźnik kierunku (DI+) i ujemny wskaźnik kierunku (DI-) pokazują aktualny kierunek ceny. Gdy DI+ jest wyższy niż DI-, obecny pęd ceny rośnie. Gdy DI- jest wyższy niż DI+, bieżący pęd ceny spada.

wpr (Williams % R) — jest rodzajem wskaźnika pędu, który porusza się między 0 a -100. Mierzy on poziomy wykupienia i wyprzedania. Wskaźnik Williams % R może być użyty do znalezienia punktów wejścia i wyjścia z rynku.

hma (Średnia krocząca Hulla) — podkreśla ostatnie ceny w porównaniu ze starszymi, co skutkuje szybko działającą, ale płynną średnią kroczącą, która może być wykorzystana do określenia dominującego trendu rynkowego. Może ona być również wykorzystywana do sygnałów wejścia i wyjścia. Wskaźnik ten jest używany głównie przez inwestorów swingowych i długoterminowych w połączeniu z innymi sygnałami.

supertrend (SuperTrend) — jest wskaźnikiem podążającym za trendem. Jeżeli SuperTrend jest powyżej ceny, to jest to trend spadkowy,  a jeżeli jest poniżej, to to trend jest wzrostowy. Ten wskaźnik nie przewiduje kierunku, ale gdy tylko kierunek się ustabilizuje, powie ci, kiedy otworzyć pozycję i sugeruje pozostanie w niej do końca trendu.

The fastest way to follow markets

Launch Chart