November 9, 2020
Tùy chọn độ phân giải cho các chỉ báo hiện có sẵn cho các khoảng thời gian tùy chỉnh

Các khoảng thời gian có sẵn trong menu thả xuống của các độ phân giải cho kịch bản bao gồm mọi khoảng thời gian tùy chỉnh mà bạn đặt ra trong biểu đồ của mình.

Ví dụ bạn muốn sử dụng chỉ báo MA trong khung thời gian 1234 phút. Đầu tiên, hãy tạo khung thời gian tùy chỉnh trong biểu đồ sử dụng biểu tượng Khung thời gian:

Khi bạn đã thêm khung thời gian, nó sẽ tự động có sẵn trong menu thả xuống của tiện ích của bất kỳ tập lệnh nào. Giả sử chúng tôi muốn sử dụng Đường trung bình động được tích hợp trong khoảng thời gian 1234 phút. Chúng ta sẽ đến tab Cài đặt/Đầu vào, và chọn khung thời gian trong menu thả xuống:

Xem thêm tại blog phân tích đa khung thời gian trên TradingView.

Đối với các coder Pine, các thay đổi được áp dụng cho bất cứ độ phân giải nào trong menu, cho dù nó được gọi thông qua một lệnh gọi `study ()` bằng cách sử dụng tham số `Resolution` hay thông qua một lệnh gọi ʻinput ()` sử dụng kiểu ʻinput.resolution`.

Hy vọng bạn sẽ thấy cập nhật này hiệu quả. Vui lòng tiếp tục gửi phản hồi đến cho chúng tôi để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ