July 3, 2020
Cài đặt ‘Độ phân giải’ mới giúp phân tích nhiều khung thời gian hơn

Phân tích đa khung thời gian (MTF) là quá trình các nhà giao dịch có thể xem cùng một mã / chỉ báo bằng cách sử dụng khung thời gian cao hơn so với biểu đồ, ví dụ, hiển thị trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ một giờ chỉ trong hai lần nhấp. Điều này được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hành động giá trên biểu đồ trong bối cảnh xu hướng dài hạn.

TradingView luôn được tinh chỉnh cho MTF, nhờ sự hỗ trợ của các khoảng thời gian biểu đồ tùy chỉnh, bố cục nhiều biểu đồ và quan trọng nhất là tính năng `bảo mật` trong Pine, cho phép bạn yêu cầu dữ liệu từ các ticker hoặc khung thời gian khác. Trong Thư viện Công khai Pine, bạn có thể tìm thấy hàng loạt các ví dụ về việc sử dụng MTF có `bảo mật’. Bạn cũng có thể tìm thấy một số trong cuối bài đăng này.

Với bản cập nhật mới nhất này, chúng tôi đã bổ sung chức năng MTF cho nhiều chỉ số tích hợp. Giờ đây, bạn có thể thay đổi bất kỳ khung thời gian của chỉ báo nào chỉ với hai lần nhấp trong Đầu vào, sử dụng danh sách “Độ phân giải” thả xuống mới. Điều này giúp cho các trader nhiều lựa chọn hơn.

Mã Pine có thể sử dụng cùng tham số `độ phân giải` trong câu lệnh. Chỉ đơn giản thêm vào trong câu `study`, coders giờ đây có một cách dễ dàng để thêm chức năng MTF vào tập lệnh và cho phép người dùng quyết định khung thời gian họ muốn chỉ báo chạy. 

Giá trị mặc định của tham số`resolution` có thể có thể là bất kỳ chuỗi nào tương ứng với các giá trị trong danh sách thả xuống, với chuỗi trống (“”) hiển thị giá trị độ phân giải của biểu đồ. Sử dụng tham số sẽ tự động thêm trường nhập “Resolution” vào Đầu vào của tập lệnh của bạn.

Ví dụ, bạn muốn sử dụng độ phân giải trong biểu đồ khung 5m, nhưng muốn hiển thị Moving Average dựa trên khung 1D. Bạn có thể sử dụng tính năng `security`:

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1D")
s1 = security(syminfo.tickerid, res, out, gaps=true)
plot(s1, color=color.red)

Nhưng hiện tại bạn chỉ cần thêm `resolution=”D”` trong `study` :

//@version=4
study(title="Moving Average", shorttitle="MA with resolution", overlay=true, resolution="D")
len = input(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

Tham số mới `resolution` cung cấp một cách dễ dàng để thêm chức năng MTF vào các tập lệnh tương đối đơn giản. Các tập lệnh Pine phức tạp hơn sẽ vẫn cần `security` để thực hiện các tính toán nâng cao sử dụng thông tin khung thời gian cao hơn.

Vui lòng lưu ý rằng bạn cần áp dụng lại chỉ báo để xuất hiện tham số `resolution`.

Ví dụ tập lệnh MTF từ Thư viện Công khai:

Volatility Stop MTF

5 MAs w. alerts

Supertrend MTF Heikin Ashi

[RS]Multiple Time Frame Relative Strength Index

MTF Selection Framework – PineCoders FAQ

How to avoid repainting when using security() – PineCoders FAQ

Chúng tôi hy vọng cập nhật và nguồn hỗ trợ này sẽ có ích cho bạn. Vui lòng tiếp tục gửi đến cho chúng tôi những góp ý, nhận xét và yêu cầu của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và xây dựng cộng đồng bền vững phát triển hơn nữa.

Cảm ơn các bạn,

Nhóm TradingView Pine

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ