February 12, 2021
Nhãn giá có thể tùy chỉnh trên biểu đồ

Chúng tôi đã thêm vào công cụ vẽ mới để bạn có thể đánh dấu mức giá trên biểu đồ và thêm chữ vào cho chúng. Công cụ này được gọi là Price Note, và được đặt ở thanh công cụ bên trái biểu đồ trong phần Công cụ Ghi chú.

Làm thế nào để tạo ghi chú giá?

  1. Chọn công cụ từ panel.
  2. Đặt hai điểm neo. Điểm đầu tiên đặt giá, và điểm thứ hai là tọa độ của nhãn giá.

Phím tắt để làm việc với công cụ Price Note

  • Ấn Ctrl (Windows) hoặc ⌘ (Mac) trong khi đặt một điểm sao cho điểm đó được vẽ đến giá trị mã gần nhất.
  • Ấn Shift khi đặt điểm trong khi đặt một điểm để đặt độ dốc của đường đối tượng theo bội số của 45 độ.

Theo tùy chọn, bạn có thể thêm văn bản để xuất hiện dọc theo dòng. Chỉ cần mở hộp thoại cài đặt đối tượng bằng cách nhấp đúp vào đối tượng, chuyển đến tab Văn bản, kích hoạt hiển thị và nhập bất kỳ văn bản nào.

Màu của biểu tượng có thể được điều chỉnh trong cửa sổ Style tab.

Chúng tôi hy vọng công cụ mới này sẽ giúp bạn đơn giản hóa trong công việc của mình. Và luôn mong muốn tiếp tục được nhận phản hồi, gợi ý để hoàn thiện hơn!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ