June 18, 2019

Tính năng Lịch sử đăng nhập giúp bảo vệ tài khoản của bạn thêm an toàn

Chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật tài khoản của bạn và chúng tôi vui mừng thông báo rằng các thông tin liên quan đến thiết bị hiện đã được hiển thị tại một vùng riêng biệt. Tìm kiếm Lịch sử đăng nhập rất dễ dàng.

Đơn giản chỉ cần vào Cài đặt Hồ sơ.

 

Bạn sẽ tìm thấy phần lịch sử trong này.

Nếu bạn nghi ngờ rằng ai đó đang truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể chấm dứt các phiên (hoạt động) bất cứ lúc nào. Có 2 cách để làm điều đó:

  1. Click nút Log Out bên cạnh phần miêu tả phiên để kết thúc nó.
  2. Tắt toàn bộ các phiên đã có (ngoại trừ phiên đang làm việc) bằng cách nhấp vào Chấm dứt tất cả các Phiên.

 

Và chỉ đơn giản như vậy! Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn giữ tài khoản của mình an toàn. Hãy sử dụng TradingView và cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ đề xuất cải tiến nào!