March 13, 2020
הפיין תומך בפונקציות ומשתנים מובנים חדשים שנוספו לאחרונה עבור אינדיקטורים פופולריים

היום אנו מוסיפים 17 פונקציות ומשתנים חדשים לשפת הסקריפטים של פיין כולל מדד תזרימי הכסף, מגמת נפח המחירים ועוד. אם עדיין לא הייתה לך הזדמנות לחקור את שפת הפיין, אתה יכול להתחיל כאן
.אנו מקווים שאלו מכם שכבר מכירים את פיין יהנו מהתוספות החדשות הללו

:משתנים חדשים

אינדקס האינטנסיביות התוך יומי הוא אינדיקטור טכני מבוסס נפח שמשלב נפח עם מחיר סימול iii
.ניתן להשתמש בו כדי לעקוב אחר האופן בו השיאים והשפלים התוך יומיות נעות עם הנפח בהשוואהלמחיר הסגירה של היום הקודם

אינדיקטור משתנה הצטברות/חלוקה של וויליאמס הוא סך הנפח המציג את המומנטום של wvad
.סימול בפרק זמן מסוים

,הצטברות/חלוקה של ויליאמס מודד לחץ שוק חיובי ושלילי wad
זה מבוסס רק על נתוני מחירים וכאן, הצטברות/התפלגות מייצגת את סכום תנועות המחירים
.(החיוביות (הצטברות) ושליליות (התפלגות

.נפח על איזון הוא אינדיקטור מסחר מומנטום טכני המשתמש בזרימת נפח כדי לחזות שינויים במחיר obv

.מגמת נפח המחירים הוא אינדיקטור המסייע לקבוע כיוון המחירים ועוצמת שינוי המחיר pvt

מדד הנפח השלילי הוא קו אינדיקציה טכנית המשלב נפח ומחיר כדי להראות בצורה גרפית כיצד מושפעים nvi
.תנועות המחירים מימים בעלי נפח נמוך

מדד הנפח החיובי הוא אינדיקטור המשמש ניתוח טכני ומספק איתותים לשינויים במחירים המבוססים על pvi
.עלייה חיובית בנפח המסחר

:פונקציות חדשות

.מתנד המומנטום צ’נדה מחשב את ההפרש בין סכום הרווחים האחרונים לסכום ההפסדים האחרונים cmo
.לאחר מכן הוא מחלק את התוצאה בסכום של כל תנועות המחירים באותה תקופה

מדד זרימת הכסף הוא מתנד טכני המשתמש במחיר ובנפח לזיהוי תנאי רכישת יתר או מכירת יתר בנכס mfi
.זה יכול לשמש גם כדי לאתר סטיות, שיכולות להתריע על שינוי מגמה במחיר

רצועות בולינגר הן כלי ניתוח טכני המוגדר על ידי מערך קווים שתוחם שתי סטיות תקן bb
,חיוביות ושליליות) הרחק מממוצע נע פשוט של מחיר. עם זאת, ניתן להתאים אותו להעדפות המשתמש)

.רוחב רצועות בולינגר הוא אינדיקטור ניתוח טכני הנגזר ממדד רצועות בולינגר הרגיל bbw
רוחב רצועות בולינגר מהווה דרך למדידה כמותית של הרוחב בין הרצועות העליונות והתחתונות
.ניתן להשתמש בו גם כדי לזהות אותות מסחר במקרים מסוימים

.ערוצי קלטנר הוא אינדיקטור טכני מבוסס על תנודתיות המורכב משלושה קווים נפרדים kc
.הקו האמצעי הוא ממוצע נע אקספוננציאלי של המחיר
קווים נוספים ממוקמים מעל ומתחת לממוצע נע אקספוננציאלי הרצועה העליונה מוגדרת בדרך כלל כפול מהטווח האמיתי הממוצע מעל הממוצע נע אקספוננציאלי והרצועה התחתונה מוגדרת בדרך כלל באותו מרחק מתחת לממוצע נע אקספוננציאלי
.הרצועות מתרחבות ומתכווצות ככל שהתנודתיות (נמדדת על ידי טווח האמיתי הממוצע) מתרחבת ומתכווצת

.רוחב ערוצי קלטנר מחשב את ההבדל בין קווי ערוצי קלטנר עליונים ותחתונים kcw

.מורכב משלושה אינדיקטורים המודדים את העוצמה וכיוון המגמה DMI/ADX dmi
אינדקס תנועת הכיוון מורכב משלושה קווים: האיידיאקס (קו שחור), די איי + (קו ירוק) ו – די איי- (קו אדום). קו מדד הכיוון הממוצע מראה את  חוזק המגמה. ככל שערך איי די אקס גבוה יותר, המגמה חזקה יותר. מתנד כיוון פלוס -די איי+ ומתנד כיוון מינוס (-די איי) מראים את כיוון המחיר הנוכחי. כאשר הדי איי+ נמצא מעל  די איי- תנופת המחיר הנוכחית עולה. כאשר הדי איי- מעל די איי1+מומנטום המחיר הנוכחי יורד

ויליאמס הוא סוג של מתנד מומנטום שנע בין 0 ל -100 Rwpr
.הוא מודד קניות יתר ומכירות יתר. ניתן להשתמש בו כדי למצוא נקודות כניסה ויציאה בשוק

,הממוצע הנע של הול מדגיש את המחירים האחרונים על פני מחירים ישנים יותר hma
.וכתוצאה מכך הוא מהיר אך יחד עם זאת ניתן להשתמש בו כדי לזהות את מגמת השוק
.הוא יכול לשמש גם לאותות כניסה ויציאה
.האינדיקטור משמש לרוב סוחרי סווינג וארוך טווח בשילוב עם אותות וטכניקות ניתוח אחרות

 .סופר טרנד הוא אינדיקטור עוקב מגמה אם המתנד מעל המחיר המגמה היא למטה supertrend
.אם הוא מתחת למחיר, המגמה היא כלפי מעלה
.זה לא מנבא את הכיוון אלא ברגע שהכיוון יתייצב, הוא ידריך אותך ויציע לך להישאר במצב עד שהמגמה תסתיים

The fastest way to follow markets

Launch Chart