October 29, 2020
סקריפט מתרחבת Pine שפת ה

.סוחרים רבים בוחרים בפיין סקריפט כדי ליצור את האינדיקטורים והאסטרטגיות שלהם
.האימוץ המסיבי הזה של שפת התכנות שלנו הפך אותה לסטנדרט בתעשייה
הספרייה הציבורית שלנו אוצרת למעלה מ- 100,000+ סקריפטים בחינם ובתשלום המעידים על העניין שיש
.TradingView לקודדי הפיין לפרסם עבור מיליוני סוחרי

.נמצאים בכל מקום TeadingView  סקריפטים של פיין הפועלים על התשתית של
כל מכשיר עם דפדפן: מחשב, טאבלט או טלפון, יכול להציג גרפים המריצים אינדיקטורים, אסטרטגיות והתראות
.במאות השרתים שלנו המופצים בשנים עשר מיקומים גיאוגרפיים
:TradingView תהליכי

.חמש מיליון דוגמאות סקריפט המופעלות בגרפים בכל זמן נתון

1.5 מיליון התראות בצד השרת המריצות 24 × 7

120 מיליון עדכונים לדקה על 600 אלף טיקים

מראשיתה לפני שבע שנים, פיין התפתחה לשפת תכנות חזקה. עם זאת, עדיין קלה ללמידה עבור המתכנתים
.הראשונים הרבים שרוצים לקודד את האינדיקטורים והאסטרטגיות שלהם
הקשבנו למקודדים ועבדנו איתם בכדי לספק זרם מתמיד של שיפורים בכל ארבע הגרסאות הרציפות של
.השפה מעטות שפות התכנות שהתפתחו באותה מהירות, ולא נעצור כאן

בהמשך, אנו נמשיך לתמוך בסוחרים שבוחרים בפיין תוך כדי עבודה על תכונות חדשות המגדירות מחדש
.את כל מה שאפשרי הן עבור קודני הפיין והן עבור מיליוני המשתמשים המסתמכים על הסקריפטים שלהם
.פיין נמצאת בתנועה ואם נאמר זאת, לימוד השפה מעולם לא הציע כל כך הרבה תהפוכות

תודה לכל מי שהפך את טריידינגויו ופיין למה שהם כיום, ובבקשה המשך לעזור לעצב את עתידנו על ידי שליחת
.הצעות לשיפור

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף