August 7, 2020
Nowa odsłona Stabilnej Biblioteki Wykresów i Platformy Handlowej 16

Właśnie wydaliśmy najnowszą wersję naszej Biblioteki Wykresów oraz Platformy Handlowej, z nowymi stylami, poprawkami błędów i większą adaptacyjnością oraz wygodą, szczególnie dla urządzeń mobilnych. Oto co nowego.

Główne zmiany:

 • Nowy i wygodny styl przycisków w oknie (Github issue #4608).
 • Nowy adaptacyjny widok legendy (Github issue #4607), ustawień obiektów rysowania (Github issue #4600) i okna dialogowego właściwości wykresu (Github issue #862), szczególnie istotne dla urządzeń mobilnych.
 • Możesz teraz powiększyć określony obszar wykresu za pomocą klawisza Ctrl (Github issue #4606).
 • Zaktualizowano styl narzędzia Linijka (Github issue #4604), stan ładowania wskaźnika (Github issue #4603) oraz pole informacyjne narzędzi rysowania (Github issue #4602).
 • Tryb śledzenia jest teraz dostępny również w bibliotece (Github issue #4111); oraz
 • Wsparcie dla IE zostało wstrzymane, a wszystkie związane z tym zadania zamknięte (Github issue #4238).

Zmiany API:

 • Dodano możliwość skonfigurowania weekendów i dni roboczych giełdy dla sesji (Github issue #4467).
 • Rozszerzono API do łączenia wskaźników i serii z określoną skalą cenową (Github issue #4788), dzięki czemu można teraz stworzyć wskaźnik powiązany z określoną skalą i przenosić wskaźniki i serie pomiędzy skalami.
 • Dodano zdarzenie służące do zmiany skali serii i wskaźnika (Github issue #4884). Możesz zapisać się do tego zdarzenia i dowiedzieć się w czasie rzeczywistym, który wskaźnik się przesunął.
 • Teraz dodawanie wskaźnika za pomocą createStudy (Github issue #4590) i zmiana motywu (Github issue #4982) mogą zostać anulowane przez użytkownika.
 • Dodano metodę getTheme, która zwraca nazwę bieżącego motywu kolorystycznego (Github issue #4534).
 • Dodano możliwość wyszukania/zmiany koloru lub stylu serii jednego konkretnego wykresu w układzie (Github issue #4169); oraz
 • Wcześniej wszystkie obiekty rysunkowe tworzone za pomocą API były umieszczane na wykresie z główną serią. Teraz możesz wybrać, na którym wykresie chcesz go umieścić (Github issue #3408).

Platforma Handlowa:

 • Dodano gettery/settery/zdarzenia do synchronizacji Symbolu, Interwału, Celownika i Czasu (Github issue #3997).
 • Dodano zestaw ustawień always_has_called_order_to_modify, aby otrzymać zmodyfikowane informacje o zleceniu (Github issue  #4705). Teraz możesz wybrać, które zlecenie jest zwracane po zmianie, zmodyfikowane czy pierwotne.
 • Jeśli synchronizacja interwałów jest włączona, zakres dat zostanie teraz zastosowany do wszystkich wykresów (Github issue  #4605); oraz
 • Dodano brakujące podpowiedzi do dolnych przycisków w arkuszu zleceń DOM (Github issue #3979).

Pozostałe funkcje:

 • Dodano możliwość wyłączenia poziomego i pionowego przewijania wykresów (Github issue #4483), co jest szczególnie wygodne dla urządzeń mobilnych.
 • Zaimplementowano bardziej elastyczny sposób zmiany kolorów elementów biblioteki. W tym momencie możesz zmienić wszystkie kolory widoczne na ekranie początkowym. W widgecie opcja toolbar_bg jest ukryta i nie można jej już używać (Github issue #3998).
 • Dodano featureset do wyświetlania nagłówka w trybie pełnoekranowym (Github issue #2610).
 • Teraz rozmiar czcionki dla obiektów rysowania można ustawić w pt (Github issue #4353). Jeśli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość czcionki, pojawi się ostrzeżenie.
 • Zamiast korzystać z mainSeriesProperties.priceAxisProperties podczas zastępowania właściwości wykresu, teraz musisz użyć wygodniejszego Price Scale Api (Github issue #4865).
 • Dodano możliwość tworzenia LineToolRiskRewardLong/Short o dwa punkty (Github issue #2381), dzięki czemu można teraz określić datę końcową.

Naprawione błędy:

 • Jeśli podczas tworzenia obiektu rysunkowego znajduje się on na obszarze bez danych, jest umieszczany w najbliższym lewym punkcie. Jeśli obiekt zostanie utworzony w przyszłości, zostanie wyświetlony w najbliższym miejscu w określonym interwale (Github issue #4878).
 • Featureset timezone_menu działa teraz poprawnie (Github issue #4836).
 • Usunęliśmy z dokumentacji nieaktualne argumenty metody executeActionById (Github issue #4828).
 • Naprawiono typy argumentów metody onVisibleRangeChanged (Github issue #4802).
 • Naprawiono problemy z wyłączaniem funkcji śledzenia OHLC i zmiany słupka, gdy tryb śledzenia jest wyłączony (Github issue #4797).
 • W konsoli nie pojawia się już błąd związany z konwersją saveLoadAdapter dla układu wielu wykresów (Github issue #4776).
 • Zmiany w skali cen wskaźnika za pomocą changePriceScale są teraz stosowane natychmiastowo (Github issue #4774).
 • Naprawiono flagę supportMarketOrders, teraz okno zlecenia poprawnie wyświetla pole ceny (Github issue #4765).
 • Pipsy aktualizują się teraz natychmiast po zmianie ceny (Github issue #4761).
 • Usunięto przycisk Rozwiń wykres z biblioteki (Github issue #4744), ponieważ dotyczy on tylko układów wielu wykresów (kilka wykresów na tym samym ekranie).
 • Usunięto losowość kolorów dla pierwszego utworzonego wskaźnika (Github issue #4740). Teraz kolor jest zgodny z tym określonym w kodzie.
 • Naprawiono wyświetlanie Średniej Kroczącej dla interwałów sekundowych (Github issue #4730).
 • Przycisk KUP staje się teraz aktywny dopiero po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól (Github issue #4718).
 • Nadpisywane wartości są teraz stosowane poprawnie podczas resetowania ustawień wykresu (Github issue #4706).
 • Ustawienia znaku wodnego są teraz poprawnie zapisane w usłudze LocalStorage (Github issue #4681). Oznacza to, że po aktualizacji strony ustawienia nie są przywracane do wartości domyślnych.
 • Interwały są teraz zwracane w pojedynczym formacie 1D (Github issue #4630). Wcześniej były zwracane w różnych formatach, co utrudniało przetwarzanie danych.
 • Jeśli temat nie jest ustawiony, stosowane są teraz nadpisywanie właściwości wykresu (Github issue #4621).
 • Naprawiono problemy z zOrder podczas tworzenia obiektu rysowania (Github issue #4611).
 • Teraz anulowanie zapisywania wykresu jest wywoływane w każdym przypadku (Github issue #4573), nawet jeśli nie było żadnych zmian do zapisania.
 • getAllShapes zwraca teraz wszystkie rysunki z prawidłowymi nazwami (Github issues #4507 #4498).
 • Przywróciliśmy opcję Ukryj znaczniki na słupkach do menu kontekstowego biblioteki (Github issue #4506).
 • closePopupsAndDialogs zamyka teraz nowe menu kontekstowe wskaźników oraz okno zrzutów ekranu (Github issue #4438 #4051).
 • Przekierowanie do witryny TradingView następuje teraz tylko po bezpośrednim kliknięciu logo/ikony (Github issue #4423), a nie po najechaniu na nią i zwolnieniu lewego przycisku myszy.
 • Subskrybując drawing_event i klikając na rysunek, możesz teraz zobaczyć ID w konsoli (Github issue #4302).
 • Optymalizacja metody creatShape (Github issue #4219), teraz działa szybciej i nie zawiera żadnych błędów.
 • Usunięto błędy i ostrzeżenia w konsoli podczas ładowania wykresu (Github issue #4196).
 • Poprawiono błędy związane ze starymi menu kontekstowymi i oknami dialogowymi (Github issue #4136).
 • Przesunięcie linii zlecenia za pomocą kółka myszy powoduje teraz prawidłowe uruchomienie zdarzenia onMove (Github issue #4084).
 • Wszystkie dodane symbole są teraz wyświetlane poprawnie w legendzie (Github issue #4058).
 • Po udostępnieniu zrzutów ekranu wykresów na Twitterze, tekst publikacji jest teraz wstawiany poprawnie (Github issue #3732).
 • Naprawiono problem z dostępem do ustawień, gdy włączone jest studies_access (Github issue #3630); and
 • Usunięto problemy z przewijaniem wykresu, gdy wskaźnik myszy wychodzi z okna przeglądarki (Github issue #1908).

Mamy nadzieję, że ta aktualizacja okazała się przydatna. Prosimy o przesyłanie komentarzy, opinii i sugestii dotyczących tej aktualizacji lub tego, co chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Cieszymy się z każdej wiadomości, ponieważ pomaga nam to rozwijać nasze kolejne duże projekty.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres