April 10, 2020
Mở rộng thêm của Pitchforks, Fibonacci Retracements, và nhiều hơn nữa

Chúng tôi vừa thêm vào tính năng kéo dài vô tận các đường trong biểu đồ của bạn, áp dụng cho một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến như Pitchforks và Fibonacci Retracements. Hãy chọn công cụ của bạn, vẽ lên biểu đồ và sau đó quyết định có muốn kéo dài đường phân tích sang bên trái, bên phải hay cả hai bên.

Traders đã yêu cầu tính năng này để các bạn có thể nghiên cứu giá trong lịch sử và cũng dự đoán mức giá trong tương lai. Các công cụ sau đã được tích hợp tính năng:

  • Pitchforks;
  • Schiff Pitchfork;
  • Modified Schiff Pitchfork;
  • Inside Pitchfork;
  • Fibonacci Retracement;
  • Trend-Based Fib Extension.

Để bắt đầu, hãy chọn công cụ phân tích, ví dụ Pitchfork, và chọn thuộc tính của công cụ, tại đây bạn cs thể tìm thấy cài đặt Kéo dài đường. Tại đây bạn có thể đặt cho đường của công cụ kéo dài mãi trong biểu đồ:

 

Đối với công cụ Fibonacci, quá trình cũng giống như vậy. Đến thuộc tính của công cụ và chọn một hoặc cả hai cho tính năng mới – Mở rộng sang trái hoặc Mở rộng sang phải:

 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích tính năng mới này cập nhật cho Pitchforks và Fibonacci Retracements. Vui lòng tiếp tục gửi cho chúng tôi các ý kiến, phản hồi và gợi ý của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế theo những gì các bạn gợi ý để phát triển cộng đồng giao dịch và đầu tư tốt hơn.

The fastest way to follow markets

Launch Chart