June 22, 2020
Kiểu Label mới trong Pine

Kiểu label mới cho phép bạn định vị con trỏ ở bất cứ vị trí nào khi tạo nhãn trong Pine:

//@version=4
study("Labels", overlay = true)
var label1 = label.new(bar_index, high, text = "Lower Right", 
 style = label.style_label_lower_right, color = color.orange, size = size.large)
var label2 = label.new(bar_index, low, text = "Left", 
 style = label.style_label_left, color = color.green,size = size.large)
label.set_xy(label1, bar_index[1], high[1])
label.set_xy(label2, bar_index, low)

Để có một danh sách các mẫu label, vui lòng xem qua danh sách đối chiếu của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật mới này và nó hữu dụng cho bạn. Và như thường lệ, đừng quên gửi các phản hồi góp ý của các bạn đến chúng tôi để có thể cải tiến nhiều hơn nữa.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ