grudzień 26, 2018

Nowe opcje odnośnie ustawień zleceń Take Profit i Stop Loss – waluta rachunku oraz procent salda rachunku

Dodaliśmy dwa dodatkowe pola w sekcji dotyczącej zleceń Take Profit i Stop Loss umożliwiające ustawienie wybranego poziomu zysku, obliczanego w walucie rachunku lub w postaci procentu salda rachunku. Analogiczne opcje te dostępne są również w ustawieniach poziomu ryzyka.

1542865443

Przykład: chcemy ustawić zlecenie Take Profit na poziomie odpowiadającym zyskowi w wysokości 100 USD. Nic prostszego – wystarczy wpisać w pole zysku wartość 100 USD, a cena zlecenia zostanie obliczona automatycznie.

2

Uwaga: pola Ryzyko $ oraz Ryzyko % umieszczone są zarówno w sekcji Wielkość, jak i sekcji Stop Loss. Pola te umożliwiają ustawienie poziomu ryzyka jako podstawy do automatycznego obliczenia wielkości lub poziomu Stop Loss danego zlecenia. Jednoczesne automatyczne obliczanie poziomów Stop Loss oraz Wielkość nie jest możliwe.

3

Pamiętaj, by zawsze zwracać uwagę na pole główne danej sekcji – oznaczone ono jest szarą, pogrubioną ramką. Pole to służy do ręcznego wprowadzania pożądanych wartości i nie podlega automatycznym zmianom. Pozostałe pola danej sekcji są automatycznie przeliczane wraz ze zmianami wartości pola głównego.

4

Dla wygody użytkownika dodaliśmy również do menu ustawień, zlokalizowanego w prawym-górnym roku panelu/okna dialogowego, opcję dostosowania ustawień wyświetlania pół panelu/okna dialogowego. Pozwala ona na włączenie/wyłączenie widoku wybranych pól.

5

Zachęcamy do przesyłania swoich opinii na temat zmian dotyczących okna zleceń za pośrednictwem dedykowanego linku umieszczonego w stopce interfejsu.

6

 

Spread the love